Date Structura Radio Seven

Denumire: S.C. MASS-MEDIA ROMÂNIA DE MÂINE S.R.L. - Postul de Radio SEVEN

Statut juridic: Societate cu Răspundere Limitată

Sediul Social: Şos. Berceni, nr. 24, sectorul 4, Bucureşti, telefon/fax 0214551080

Numele reprezentantului legal şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală: 

Aurelian A. BONDREA având funcţia de Preşedinte Consiliu Administrație

Asociați 
- Fundația România de Mâine  -persoana juridică care deține 50.04% din capitalul social al Mass Media România de Mâine  SRL
 -Universitatea Spiru Haret -instituție de învățământ superior care deține 49.96% din capitalul social al Mass Media România de Mâine  SRL

Numele persoanelor responsabile de conducerea societăţii comerciale şi ale celor care îşi asumă, în principal, responsabilitatea editorială: 

Bondrea Aurelian
Robert Tache - director Radio SEVEN

Coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de poştă electronică sau a site-ului internet la care acesta poate fi contactat rapid, direct şi efectiv:
 
Şos. Berceni, nr. 24, sectorul 4, Bucureşti, www.radio-seven.ro, contact@radio-seven.ro


Lista publicaţiilor editate de persoana juridică respectivă şi lista celorlalte servicii de programe pe care le asigură: 

Opinia Națională (publicaţie săptămânală)
 Radio Seven

f.Organismele de reglementare sau de supraveghere competente:

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii - ANCOM 
Consiliul Naţional al Audiovizualului - CNA
Adresa: Bd. Libertății nr. 14, sector 5, cod 050706, București
Tel.: +40 21 305 53 50;
Fax: +40 (0) 21 305 53 54/56;
Site web: www.cna.ro

Uniunea Producătorilor de Fonograme din România - UPFR
 
Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor- UCMR-ADA 
Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți - CREDIDAM
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor - ORDA

 

+
-