14 Aprilie 2019

Regulament Concurs „Cu Radio SEVEN mergi la Hotel Forum Costinești”


SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORI

Campania „Cu Radio SEVEN mergi la Hotel Forum Costinești” (denumită în cele ce urmează „Campania”) este organizată de către
S.C. Mass-Media România de Mâine S.R.L. (prin Radio SEVEN) Șoseaua Berceni nr 24, Sector 4, CUI: RO13341077
și
BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A., cu sediul în București, sector 1, Calea Victoriei nr.155, CUI: RO1573170
Campania se va desfășura conform prezentului regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanții. Regulamentul este întocmit și adus la cunoștință publicului conform legislației aplicabile în România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, atât la sediul Radio SEVEN din Șoseaua Berceni nr 24, Sector 4, București cât și prin afișare pe site-ul  www.radio-seven.ro și pagina de Facebook Radio SEVEN.
Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, respectiv de a opri sau a suspenda desfășurarea acestei Campanii, fără a fi obligați să justifice aceste decizii și fără a fi obligați la plata de daune interese oricăror persoane, urmând ca orice fel de modificări, respectiv decizii de oprire/suspendare a desfășurării Campaniei să intre în vigoare numai după afișarea acestora pe site-ul www.radio-seven.ro sau după anunțarea acestora pe postul Radio SEVEN. Campania se va desfășura începând cu data de 15 aprilie 2019 și până la data de 26 iulie 2019, inclusiv.

SECȚIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată și se desfășoară pe teritoriul României, urmând a fi difuzată pe postul Radio SEVEN, care poate fi recepționat în București pe 103,4 FM și pe Internet, pe site-ul www.radio-seven.ro.

SECȚIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfășura începând cu data de 15 aprilie 2019 și până la data de 26 iulie 2019, inclusiv.

SECȚIUNEA 4. MĂRCILE ȘI PRODUSELE PARTICIPANTE

În această campanie sunt incluse următoarele mărci: Radio SEVEN și Hotel Forum Costinești.

SECȚIUNEA 5. ÎNSCRIEREA LA CAMPANIE

Pentru participarea la această Campanie nu este necesară o înscriere prealabilă.
Organizatorul nu răspunde pentru eventualele disfuncționalități ale terților sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații, internet etc.

SECȚIUNEA 6. MODUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI

În fiecare săptămână, de luni până joi, se va organiza câte un concurs pe emisiune în intervalele 7 - 10, 10 - 13, 13 - 16. Vinerea se va organiza câte un concurs în emisiunile din intervalele 7 - 10, 10 - 13. În urma acestor concursuri vor fi selectați cei ce vor intra în tragerea la sorți din acea săptămână. Extragerea câștigătorului săptămânii respective se va face vineri în intervalul 13 - 14.
În primele săptămâni vor trebui recunoscute piese de vară (numele piesei sau interpretul). Va intra în tragerea la sorți finală primul ascultător ce va recunoaște piesa sau interpretul.
Ascultătorului ce va răspunde primul corect i se vor cere numele și prenumele, seria și numărul de buletin, numărul de telefon.
Tragerea la sorți va fi organizată în fiecare vineri, în ora 13 - 14, cu ajutorul random.org. Tragerea la sorți se va face în direct și va fi transmisă, în măsura posibilităților, în direct, pe Facebook.
Concursurile organizate în intervalul 15 aprilie - 10 mai au ca premiu câte o vacanță la Hotel Forum în Costinești în intervalul 3 - 30 iunie. Ascultătorul își va alege, în următoarele 72 de ore, săptămâna în care dorește să meargă la mare iar alegerea va fi comunicată telefonic sau pe whatsapp. Este OBLIGATORIU ca vacanța să fie în intervalul 3 - 30 iunie.  În cazul în care ascultătorul desemnat câștigător al săptămânii nu-și poate lua vacanță în perioada pentru care a câștigat, se va organiza o nouă tragere la sorți, tot cu random.org din ceilalți 13 ascultători. Dacă nici în acest caz noul câștigător nu poate beneficia de premiu din motive personale, se va trece la o nouă tragere la sorți din cei rămași în cursă până când premiul va putea fi acordat.
Concursurile organizate în intervalul 13 mai - 7 iunie au ca premiu câte o vacanță la Hotel Forum în Costinești în intervalul 1 - 28 iulie. Ascultătorul își va alege, în următoarele 72 de ore, săptămâna în care dorește să meargă la mare iar alegerea va fi comunicată telefonic sau pe whatsapp. ESTE OBLIGATORIU ca vacanța să fie în intervalul 1 - 28 iulie. În cazul în care ascultătorul desemnat câștigător al săptămânii nu-și poate lua vacanța în perioada pentru care a câștigat, se va organiza o nouă tragere la sorți, tot cu random.org din ceilalți 13 ascultători. Dacă nici în acest caz noul câștigător nu poate beneficia de premiu din motive personale, se va trece la o nouă tragere la sorți din cei rămași în cursă până când premiul va putea fi acordat.
Concursurile organizate în intervalul 10 iunie - 5 iulie au ca premiu câte o vacanță la Hotel Forum în Costinești în intervalul 29 iulie - 25 august. Ascultătorul își va alege, în următoarele 72 de ore, săptămâna în care dorește să meargă la mare iar alegerea va fi comunicată telefonic sau pe whatsapp. ESTE OBLIGATORIU ca vacanța să fie în intervalul 29 iulie - 25 august. În cazul în care ascultătorul desemnat câștigător al săptămânii nu-și poate lua vacanța în perioada pentru care a câștigat, se va organiza o noua tragere la sorți, tot cu random.org din ceilalți 13 ascultători. Dacă nici în acest caz noul câștigător nu poate beneficia de premiu din motive personale, se va trece la o nouă tragere la sorți din cei rămași în cursă până când premiul va putea fi acordat.
Concursurile organizate în intervalul 8 iulie - 26 iulie au ca premiu câte o vacanță la Hotel Forum în Costinești în intervalul 26 august - 15 septembrie. Ascultătorul își va alege, în următoarele 72 de ore, săptămâna în care dorește să meargă la mare iar alegerea va fi comunicată telefonic sau pe whatsapp. ESTE OBLIGATORIU ca vacanța să fie în intervalul 26 august - 15 septembrie. În cazul în care ascultătorul desemnat câștigător al săptămânii nu-și poate lua vacanța în perioada pentru care a câștigat, se va organiza o nouă tragere la sorți, tot cu random.org din ceilalți 13 ascultători. Dacă nici în acest caz noul câștigător nu poate beneficia de premiu din motive personale, se va trece la o nouă tragere la sorți din cei rămași în cursă până când premiul va putea fi acordat.

SECȚIUNEA 7. PREMIUL OFERIT

Pe parcursul derulării Campaniei se va acorda un premiu la finalul fiecărei săptămâni. Premiul constă într-un Sejur la Hotel Forum Costinești, de 6 nopți, de luni până duminică.
Din momentul în care premiul oferit în cadrul Campaniei nu se mai afla în posesia Organizatorilor, respectiv din momentul încheierii procesului verbal dintre Organizatori și câștigător, toate riscurile legate de acesta se transferă la câștigător.
Premiul va fi acordat câștigătorului cu condiția ca acesta să nu fie descalificat ca urmare a nerespectării prezentului regulament.
Nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului câștigat către unul sau mai mulți terți sau acordarea contravalorii premiului în bani.
Organizatorii își rezervă dreptul de a adăuga la concursurile Campaniei și alte premii în afară de cele enunțate mai sus.

SECȚIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE
La campania  „Cu Radio SEVEN mergi la Hotel Forum Costinești” poate participa orice persoană fizică rezidentă în România, care a împlinit vârsta de 18 ani până la data înscrierii la campanie.
IMPORTANT : In cazul in care este suspectata o tentativa de frauda (apelarea de pe mai multe telefoane concomitent cu scopul de-a ocupa cat mai multe linii telefonice, lucru ce diminueaza sansele celorlalti participanti, etc.) duce la eliminarea din concurs si interzicerea participarii ulterioare la campaniile cu premii organizate de Radio Seven cu actualul Partener sau cu orice alt Partener pe perioada nedeterminata.

Nu pot participa la Campanie angajații Organizatorilor, ai societății S.C. Mass-Media România de Mâine S.R.L. (titularul licenței de emisie a postului Radio SEVEN), precum și ai celorlalte firme implicate contractual în organizarea campaniei. Nu au dreptul de a participa la campanie nici rudele de gradul I, II sau III ale persoanelor menționate anterior.

SECŢIUNEA 9. ANUNȚAREA ȘI ACORDAREA PREMIULUI

Câștigătorul campaniei va fi anunțat pe loc, după tragerea la sorți finală, din fiecare vineri, în direct pe postul de radio Radio SEVEN, urmând ca, ulterior, să completeze un formular de intrare în posesie a premiului.
Orice discrepanțe între datele de identificare (nume, prenume, vârsta și număr de telefon) furnizate în cadrul concursului, și cele furnizate ulterior desemnării participantului respectiv drept câștigător al premiului anunțat prin prezentul Regulament, îndreptățește Organizatorii să descalifice Participantul, și respectiv să refuze acordarea premiului.
Premiul campaniei este acordat după întocmirea formalităților necesare de punere în posesie.

SECȚIUNEA 10 PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Organizatorii sunt înscriși în registrul de evidență a datelor cu caracter personal al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Prin participarea la acestă Campanie, fiecare Participant își dă acordul, în mod expres și neechivoc, cu privire la:
- colectarea și prelucrarea de către Organizatori a datelor cu caracter personal pe care le comunică în vederea participării la campanie și a transmiterii acestora către Organizatori în scopul acordării premiului stabilit prin acest Regulament.
- stocarea acestor date și prelucrarea lor și în alte scopuri decât cele anterior menționate, respectiv: reclamă, marketing și publicitate.
Organizatorii vor păstra confidențialitatea cu privire la datele personale ale Participanților, le vor utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament și le va transmite către terți exclusiv sub obligație de confidențialitate.
Participanții au dreptul să refuze în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la campanie să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. În toate celelalte cazuri, Participanții au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate și legate de situația personală.
Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opoziție (art. 15), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), precum și dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

SECȚIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizatori și participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă.
În cazul în care orice participant are de semnalat un incident în legătură cu desfășurarea campaniei, prealabil față de orice acțiune în justiție, se va adresa Organizatorilor cu o sesizare în acest sens, în termen de maximum 30 de zile de la data incidentului. Organizatori vor formula un răspuns la sesizarea înaintată în termen de maximum 15 zile lucrătoare.
În cazul în care petentul nu este mulțumit de răspunsul primit sau de modalitatea de soluționare a incidentului, are posibilitatea să se adreseze instanțelor judecătorești române competente.
Organizatorii nu își vor asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiilor câștigate de către participanți.
Organizatorii nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă și/sau mobilă sau a rețelelor de Internet.
Organizatorii nu își asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate.
Organizatorii nu răspund pentru eventuale disfuncționalități în derularea Campaniei ca urmare a acțiunilor unor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații, cablu TV sau alții asemenea.

SECȚIUNEA 12. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI
Campania „Cu Radio SEVEN mergi la Hotel Forum Costinești” va putea fi întreruptă în caz de forță majoră sau printr-o decizie comună a Organizatorilor, dar nu înainte de a anunța publicul pe site-ul www.radio-seven.ro sau pe postul de radio “Radio SEVEN”.

SECȚIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul www.radio-seven.ro. Participarea la această campanie implică acceptarea condițiilor prevăzute în prezentul Regulament și obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament în măsura în care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu condiția afișării modificărilor pe site-ul www.radio-seven.ro și/sau anunțării modificărilor pe postul de radio “Radio SEVEN”.
Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare, cel mai devreme, la cel mai recent dintre următoarele două momente:
a) la publicarea pe site a Regulamentului modificat
b) la prima anunțare a modificărilor pe postul de radio „Radio SEVEN”
 

+
-