14 Iunie 2018

DidactForm - Cadre DIDACTice FORmate pentru educație incluzivă de calitate

ASOCIAȚIA "SOCIETATEA NAȚIONALĂ SPIRU HARET PENTRU EDUCAȚIE, ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ", în parteneriat cu INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA și INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI VASLUI, a demarat începând cu luna iunie 2018 implementarea activităților relevante din cadrul proiectului POCU/73/6/6/10758 - DidactForm - Cadre DIDACTice FORmate pentru educație incluzivă de calitate - Axa Prioritară „Educaţie şi competenţe”, Operațiunea „Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive”.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 27 de luni, cei trei parteneri vizând dezvoltarea competențelor profesionale și transversale ale personalului didactic și managerilor școlari la nivelul județelor implicate în proiect, și anume Brăila și Vaslui, creșterea motivației și a stabilității pe post a acestora, în vederea asigurării îmbunătățirii calității educației, a accesului echitabil la educație, a prevenirii și reducerii fenomenului de părăsire timpurie a scolii.

În urma implementării proiectului se vor obține următoarele rezultate: 11 comunități școlare din cele două județe informate, conștientizate, sensibilizate și motivate pentru atragerea și menținerea resurselor umane calificate în școli defavorizate; 320 manageri școlari/personal didactic formați prin participartea la programe de formare acreditate de Ministerul Educației Naționale și Agenția Națională a Calificărilor; 288 mangeri școlari din învățământul preuniversitar certificați pt participare la programe de formare acreditate de Ministerul Educației Naționale și Agenția Națională a Calificărilor; 52 de sesiuni de mentorat didactic și coaching cognitiv-comportamental desfășurate cu participare a 320 de manageri școlari și personal didactic din învățământul preuniversitar; 52 de seminarii de schimb de bune practici desfasurate cu participare a 320 de manageri școlari și personal didactic din învățământul preuniversitar; 2 Centre de Sprijin pentru Dezvoltarea Profesional[ a Cadrelor Didactice.

Pentru informaţii suplimentare legate de proiect puteţi contacta:
Asociația “Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură”
Adresa: Strada Italiană, nr.28, sector 2, Bucureşti
e-mail: didactform-106758@snsh.ro
Tel. 012.455.10.51.
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

+
-