8 Mai 2017

Regulament Concurs „Pleci în Grecia cu Seven si Hello Holidays”


SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORI

Campania „Pleci în Grecia cu Seven” (denumită în cele ce urmează „Campania”) este organizată de către
S.C. Mass-Media România de Mâine (prin Radio Seven) Strada Ghica Ion nr 13, Sector 3, Cod Poștal 030045.  RO13341077
Și
SC Hello Holidays SRL, cu sediul în București, Str Piața Romană nr 9, bl-sc E, etaj 1, ap 2, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr J40/13629/2011, cod unic de înregistrare RO29347254.
Campania se va desfășura conform prezentului regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanții. Regulamentul este întocmit și adus la cunoștință publicului conform legislației aplicabile în România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, atât la sediul Radio Seven din Strada Ghica Ion nr 13, Sector 3, București cât și prin afișare pe site-ul  www.7radio.ro și pagina de Facebook Radio Seven.
Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, respectiv de a opri sau a suspenda desfășurarea acestei Campanii, fără a fi obligați să justifice aceste decizii și fără a fi obligați la plata de daune interese oricăror persoane, urmând ca orice fel de modificări, respectiv decizii de oprire/suspendare a desfășurării Campaniei să intre în vigoare numai după afișarea acestora pe site-ul www.7radio.ro  sau după anunțarea acestora pe postul Radio Seven. Campania se va desfășura începând cu data de 8 mai 2017 și până la data de 19 mai 2017, inclusiv. Concursurile au loc în intervalul 8 mai 2017 - 19 mai 2017 inclusiv, în zilele de luni până vineri, în cadrul programelor postului Radio Seven.

SECȚIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată și se desfășoară pe teritoriul României, urmând a fi difuzată pe postul Radio Seven, care poate fi receptat în București și pe Internet, pe site-ul www.7radio.ro.

SECȚIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfășura începând cu data de 8 mai 2017 și până la data de 19 mai 2017, inclusiv. Concursurile au loc in intervalul 8 mai 2017 și până la data de 19 mai 2017 inclusiv, în zilele de luni până vineri, în cadrul programelor postului Radio Seven.

SECȚIUNEA 4. MĂRCILE ȘI PRODUSELE PARTICIPANTE

În această campanie sunt incluse următoarele mărci: Radio Seven si Hello Holidays

SECȚIUNEA 5. ÎNSCRIEREA LA CAMPANIE

Pentru participarea la această Campanie nu este necesară o înscriere prealabilă.
Organizatorul nu răspunde pentru eventualele disfuncționalități ale terților sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații, internet etc.

SECȚIUNEA 6. MODUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI

Perioada de desfășurare: 8.05.2017 - 19.05.2017 ( în intervalul Luni-Vineri)
Concursurile au loc în prima saptămână, 8 mai - 12 mai 2017, astfel:
Luni 8 mai - Câte 1 concurs în cadrul celor două emisiuni, în intervalul orar 10:00 - 16:00.
Marți 9 mai - Câte 1 concurs în cadrul celor două emisiuni, în intervalul orar 10:00 - 16:00.
Miercuri 10 mai - Câte 2 concursuri în cadrul celor două emisiuni, în intervalul orar 10:00 - 16:00.
Joi 11 mai - Câte 2 concursuri în cadrul celor două emisiuni, în intervalul orar 10:00 - 16:00.
Vineri 12 mai - Câte 2 concursuri în cadrul celor două emisiuni, în intervalul orar 10:00 - 16:00.
Luni 15 mai - Câte 1 concurs în cadrul celor 4 emisiuni, în intervalele orare 7:00 - 16:00 și 19:00 - 22:00
Marți 16 mai - Câte 1 concurs în cadrul celor 4 emisiuni, în intervalele orare 7:00 - 16:00 și 19:00 - 22:00
Miercuri 17 mai - Câte 1 concurs în cadrul celor 4 emisiuni, în intervalele orare 7:00 - 16:00 și 19:00 - 22:00
Joi 18 mai - Câte 1 concurs (semifinală) în cadrul a 2 emisiuni, în intervalele orare 10:00 - 13:00 și 19:00 - 22:00
Vineri 19 mai - Un Concurs (Finala) în cadrul unei emisiuni (Matinalul), în intervalul orar 7:00 - 10:00
Modelul de Concurs
Prima Saptămână
În prima saptamana se vor selecta 16 concurenți ce vor intra în faza eliminatorie din a doua saptamănă.
A doua saptămană
Aceasta este faza eliminatorie ce se va desfășura după modelul Campionatelor Mondiale de Fotbal cu optimi de finală, semifinale și finale. Astfel cei ce au intrat în concurs în prima saptămănă vor trece prin mai multe etape ale competiției.

Concursurile zilnice (luni-vineri) propriu-zise se vor desfășura, atât în prima cât și în cea de a doua saptămănă, sub următoarea forma:
“Battle” între 2 ascultători care intră în direct la radio prin intervenție telefonică, pentru a răspunde la întrebări de cultură generală ce au ca numitor comun Grecia.
Departajarea se va realiza după modelul “Cel mai bun din 3”, insă nu neapărat 2 din 3. Dacă din 3 întrebări se răspunde corect o singură dată, la sfârșit va ieși învingător cel care a știut răspunsul corect la acea întrebare.
În caz de egalitate se va aplica “Regula Morții Subite” ca la loviturile de departajare din fotbal. Astfel cine răspunde corect la prima întrebare care urmează câștigă concursul.
Dacă nu sună decât un ascultător acesta trebuie să răspundă corect la 2 întrebări din 3, pentru a se califica mai departe.
Răspunsurile care conțin un limbaj tendențios sau vulgar nu vor fi luate în considerare ca fiind răspunsuri corecte, legătura telefonică cu participantul la Campanie va fi întreruptă și participantul descalificat. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea privind conținutul răspunsurilor, sau pentru răspunsuri care cad sub incidența drepturilor de autor, răspunderea revenind în totalitate participantului la Campanie.
Un participant poate fi o singură dată selectat pentru participare la optimi, semifinale si finală.

SECȚIUNEA 7. PREMIUL OFERIT

Pe parcursul derulării Campaniei se va acorda un premiu la finalul concursului, în valoare totală de 331 euro. Premiul constă într-un Sejur în Grecia ce include:
- Servicii de transport pentru 2 persoane București - Olimpic Beach - București, în data de 09.06.2017 și în data de 17.06.2017.
- Cazare Vila Christiana Palace 7 nopți 10.06.2017 - 17.06.2017
Din momentul în care premiul oferit în cadrul Campaniei nu se mai afla în posesia Organizatorilor, respectiv din momentul încheierii procesului verbal dintre Organizatori și câștigător, toate riscurile legate de acesta se transferă la câștigător.
Premiul va fi acordat câștigătorului cu condiția ca acesta să nu fie descalificat ca urmare a nerespectării prezentului regulament.
Nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi sau acordarea contravalorii premiului în bani.
Organizatorii își rezervă dreptul de a adăuga la concursurile Campaniei și alte premii în afară de cele enunțate mai sus.

SECȚIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

La campania „Pleci în Grecia cu Seven" poate participa orice persoană fizică rezidentă în România, care a împlinit vârsta de 18  ani până la data înscrierii la campanie.
Nu pot participa la Campanie angajații Organizatorilor, ai societății S.C. Mass-Media România de Mâine (titularul licenței de emisie a postului Radio Seven), precum și ai celorlalte firme implicate contractual în organizarea campaniei. Nu au dreptul de a participa la campanie nici rudele de gradul I, II sau III ale persoanelor menționate anterior.

SECȚIUNEA 9. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul va calcula, va reține de la câștigător și va vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii în bani, conform art. 110 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
În situația în care câștigătorul va câștiga și un premiu bonus constând într-un obiect, câștigătorul va trebui să depună la unul dintre Organizatori impozitul pentru veniturile provenite din premii, reglementat de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care va fi virat de către Organizatorul în cauză la bugetul de stat. Impozitul cu reținere la sursă este de 16% și se aplică asupra diferenței dintre valoarea în lei a obiectului și suma de 600 de lei.  Dacă suma de 600 de lei este modificată în baza dispozițiilor legale în vigoare la momentul plății premiului, se va lua în considerare suma astfel modificată.
Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu premiile, cad în sarcina exclusivă a câștigatorului.

SECŢIUNEA 10. ANUNȚAREA ȘI ACORDAREA PREMIULUI

Câștigătorul campaniei va fi anuntat pe loc, în direct pe postul de radio „Radio Seven”, urmând ca, ulterior, să completeze un formular de intrare în posesie a premiului.
Reprezentantul Organizatorilor va contacta câștigătorul telefonic, în minimum 10 zile lucrătoare de la data caștigării concursului campaniei.
Orice discrepanțe între datele de identificare (nume, prenume, vârsta și număr de telefon) furnizate în cadrul concursului, și cele furnizate ulterior desemnării participantului respectiv drept caștigător al premiului anuntat prin prezentul Regulament, indreptățește Organizatorii să descalifice Participantul, și respectiv să refuze acordarea premiului.
Premiul campaniei este acordat după întocmirea formalităților necesare de punere în posesie.
Participanții care câștigă una dintre edițiile de selectare a participanților la concurs a Campaniei, nu mai au dreptul să participe la o altă campanie de selectare a concurenților, cu excepția optimilor, semifinalelor și finalei.
Dacă persoana desemnată câștigătoare este din București, formalitățile necesare de punere în posesie se vor întocmi la următoarea adresă: București, Str Ion Ghica nr 13 , până pe data de 31 mai ora 17.00.
Dacă persoana desemnată câștigătoare are domiciliul în alt oraș decât București, aceasta va trebui să se prezinte la sediul Radio Seven pentru a-și ridica premiul, în aceleași condiții ca cele enunțate mai sus.

SECȚIUNEA 11 PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Organizatorii sunt înscriși în registrul de evidență a datelor cu caracter personal al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Prin participarea la acestă Campanie, fiecare Participant își dă acordul, în mod expres și neechivoc, cu privire la:
- colectarea și prelucrarea de către Organizatori a datelor cu caracter personal pe care le comunică în vederea participării la campanie și a transmiterii acestora către Organizatori în scopul acordării premiului stabilit prin acest Regulament.
- stocarea acestor date și prelucrarea lor și în alte scopuri decât cele anterior menționate, respectiv: reclamă, marketing și publicitate.
Organizatorii vor pastra confidențialitatea cu privire la datele personale ale Participanților, le vor utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament și le va transmite către terți exclusiv sub obligație de confidențialitate.
Participanții au dreptul să refuze în orice moment, în mod gratuit și fară nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la campanie să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvaluite unor terți într-un asemenea scop. În toate celelalte cazuri, Participanții au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate și legate de situația personală.
Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opoziție (art. 15), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), precum și dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

SECȚIUNEA 12. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizatori si participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă.
În cazul în care orice participant are de semnalat un incident în legătură cu desfășurarea campaniei, prealabil față de orice acțiune în justiție, se va adresa Organizatorilor cu o sesizare în acest sens, în termen de maximum 30 de zile de la data incidentului. Organizatori vor formula un răspuns la sesizarea înaintată în termen de maximum 15 zile lucrătoare.
În cazul în care petentul nu este mulțumit de răspunsul primit sau de modalitatea de soluționare a incidentului, are posibilitatea să se adreseze instanțelor judecătorești române competente.
Organizatorii nu iși vor asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiilor câștigate de către participanți.
Organizatorii nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă și/sau mobilă sau a rețelelor de Internet.
Organizatorii nu își asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate.
Organizatorii nu răspund pentru eventuale disfuncționalități în derularea Campaniei ca urmare a acțiunilor unor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații, cablu TV sau alții asemenea.

SECȚIUNEA 13. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania „Pleci în Grecia cu Seven” va putea fi întreruptă în caz de forță majoră sau printr-o decizie comună a Organizatorilor, dar nu înainte de a anunța publicul pe site-ul www.7radio.ro sau pe postul de radio “Radio Seven”.

SECȚIUNEA 14. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul www.7radio.ro. Participarea la această campanie implică acceptarea condițiilor prevăzute în prezentul Regulament și obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament în măsura în care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu condiția afișării modificărilor pe site-ul www.7radio.ro și/sau anunțării modificărilor pe postul de radio “Radio Seven”.
Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare, cel mai devreme, la cel mai recent dintre următoarele 2(două) momente:
a) la publicarea pe site a Regulamentului modificat
b) la prima anunțare a modificărilor pe postul de radio „Radio Seven”
 

+
-