30 Iunie 2017

Regulament General Concursuri Radio Seven

1. Un concurent poate câştiga un singur premiu la un singur concurs în decurs de 30 de zile calendaristice. Dacă va câştiga în acest interval de mai multe ori, premiile vor fi anulate.

2. Dacă în decurs de 30 de zile, membrii unei familii (cu acelaşi domiciliu) câştigă de mai multe ori, premiile vor fi anulate.
 
3. În cazul în care concursurile au fost câştigate la scurt timp unul după altul, câştigătorul va primi premiul de la primul concurs câştigat, urmatoarele fiind anulate.

4. Premiile se acordă doar câştigătorilor, nu se acordă contravaloarea în bani, şi nu se pot alege terţe persoane pentru a intra în posesia premiului.

5. Prezentul regulament general se completează cu regulamentul specific al fiecărui concurs organizat

6. Premiile câştigate şi neridicate în decurs de 30 de zile calendaristice de la data câştigării concursului nu se mai acordă. Acestea vor fi redistribuite, la viitoare concursuri. 

7. Organizatorul poate prelungi acest termen atunci când din motive organizatorice nu poate încheia formalitățile de acordare a premiului înăuntrul termenului, cu condiția ca noul termen şi situațiile ce au determinat întârzierea formalităților sa fie comunicate câștigătorilor.

8. Prezentul regulament se aplică pentru toate concursurile desfăşurate în direct la Radio Seven, prin telefon, pe www.7radio.ro, pe conturile din rețelele de socializare pentru care nu există un regulament specific.
 
9. Radio Seven îşi rezervă dreptul de a schimba acest regulament fără o notificare prealabilă.

+
-